info@diaco-system.ir
ده خط 38454377-051 - 09153251974 - 09155798245
شنبه تا پنجشنبه : 8:00 صبح - 18:00 بعدازظهر

پروژه‌های انجام شده

 

شرکت گاز استان یزد در میدان امام حسین (ع) یزد واقع شده است.
شرکت فناوری‌های مدرن دیاکو مسئولیت تامین کالای سیستم‌ اعلام حریق کلیه فضا و انبارهای این مجموعه را بر عهده داشته است:

سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر

اداره امور شعب بانک ملی استان هرمزگان در بلوار امام خمینی بندرعباس واقع شده است.
شرکت فناوری‌های مدرن دیاکو مسئولیت تامین کالای سیستم‌ اطفای حریق گازی FM200 اتاق‌های خزانه این مجموعه را بر عهده داشته است:

سیستم اطفای حریق گازی FM200

هتل روتانا در بلوار امام رضای مشهد واقع شده است.
شرکت فناوری‌های مدرن دیاکو مسئولیت تامین کالای سیستم‌ اطفای حریق گازی FM200 اتاق‌های سرور این هتل را بر عهده داشته است:

سیستم اطفای حریق گازی FM200

فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد دومین فرودگاه بزرگ شناخته شده ایران است.
شرکت فناوری‌های مدرن دیاکو
مسئولیت تامین کالا و اجرای سیستم‌ اطفای حریق گازی FM200 اتاق‌های سرور این مجموعه را بر عهده داشته است:

سیستم‌ اطفای حریق گازی FM200